Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

VERSLAG EN DOCUMENTATIE bijeenkomst 15 juni 2001

Een kwaliteitshandboek voor de bibliotheek
kort verslag van de bijeenkomst van Het Overleg op 15 juni 2001 in Amsterdam

Op 15 juni j.l. hield Het Overleg, platform voor Informatieprofessionals bij de grote advocatenkantoren, haar derde plenaire bijeenkomst. Daarbij werd gastvrij onderdak geboden door kantoor Lovells in Amsterdam.
Het Overleg is een initiatief van managers van Informatiecentra van een viertal grote kantoren met als doel het bieden van een informatie- en discussieplatform aan informatieprofessionals in deze sector. Uitgangspunt hierbij is de overtuiging dat zich onder deze groep in den lande een grote mate van vakkkennis bevindt en de behoefte om deze kennis te kunnen delen.

Op 15 juni werd gekozen voor een lezing over het onderwerp "Een kwaliteitshandboek voor de juridische bibliotheek". Dit thema sluit nauw aan bij de organisatorische ontwikkelingen zoals die zich momenteel in hoog tempo in de kantoren ,en zeker ook bij de Informatiecentra, aan het voltrekken zijn. Het Overleg is er in geslaagd een zeer deskundige en gerenommeerde spreker aan te trekken in de persoon van Mr. L.F.M. Kerklaan, partner bij Holland Consulting Group (http://www.hcg.net).
Eigenlijk is deze bijeenkomst te beschouwen als "de helft van een dubbel" waarbij er via de lezing een introductie op het onderwerp wordt gegeven, waarna in november een "hands-on" workshop zal worden aangeboden.

Wil men bij de voortdurende groei, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin, met betrekking tot de diverse processen die zich in een Informatiecentrum afspelen afdoende de kwaliteit van dienstverlening kunnen blijven garanderen, dan is een kwaliteitshandboek onmisbaar. Bij een kwaliteitshandboek gaat het om een hulpmiddel dat wordt gebruikt bij het professioneel managen van het Informatiecentrum. Maar natuurlijk gaat het om veel meer. Het handboek als instrument kan pas optimaal ontwikkeld worden als het wordt ingekaderd in "kwaliteitsdenken". Tijdens de lezing kwamen o.a. de navolgende onderwerpen aan bod:

  • relatie tussen kwaliteitsbeheersing en informatiecentrum-management
  • wat is het nut van een handboek en een kwaliteitssysteem bij het beheersen van de kwaliteit?
  • welke randvoorwaarden spelen een rol

N.b. Onder de kop "Juridische informatiecentra kiezen voor kwaliteit" wordt dit verslag tevens in aangepaste vorm gepubliceerd in het septembernummer 2001 van de Informatie Professional.

Foto's van deze bijeenkomst zijn beschikbaar op deze pagina.


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2024 Het Overleg