Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

Het Overleg is een platform voor kennismanagers, bibliothecarissen, informatiespecialisten, knowhowmedewerkers, documentalisten werkzaam voor advocaten, (kandidaat-)notarissen, fiscalisten en rechtsbijstandsverzekeraars

Bekendmaking eenwording PAUC Overleg

Stichting Het Overleg en PAUC zijn per 1 juni 2012 opgegaan in de nieuwe stichting PAUC Overleg.

Haar doelstelling is het creëren, in stand houden en actueel houden van een relevant netwerk van kennis- en informatieprofessionals, werkzaam bij kantoren in de advocatuur, het notariaat, de fiscale praktijk en bij rechtsbijstandverzekeraars, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Deze organisaties, of afdelingen van organisaties, zijn werkzaam ten behoeve van externe cliënten en niet ten behoeve van de eigen organisatie.

Stichting PAUC Overleg  bevordert, door middel van het hierboven bedoelde netwerk: 

  • Het uitwisselen van informatie met betrekking tot uitgeversaangelegenheden en productleveranciers;
  • De vakbekwaamheid, gericht op professionalisering en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening;
  • Expertise- en kennisdeling inzake (juridisch) kennismanagement.

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het beleggen van bijeenkomsten voor workshops, lezingen en cursussen en door het geven van gelegenheid tot discussie en kennisontwikkeling.

De volgende personen hebben zitting in het Bestuur : Menno Ong (Voorzitter), Peter van Gaal (Secretaris) en Marion Fris (Penningmeester).

De beide websites van PAUC (www.pauc.nl)  en Het Overleg (www.hetoverleg.org) blijven voorlopig in de lucht totdat de overgang naar de nieuwe website is afgerond.

Indien u naar aanleiding van deze brief nadere informatie wenst, dan zijn de bestuursleden graag bereid u die te geven.

 


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2024 Het Overleg