Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

Uitnodiging sessie ‘Toekomst van de informatievoorziening; de visie van de uitgevers’

Voorspellen is moeilijk, in het bijzonder waar het de toekomst van de informatievoorziening en -behoefte betreft. De tijd dat het traditionele gedrukte boek en tijdschrift toonaangevend was voor de informatievoorziening lijkt achter ons te liggen, maar hoe ziet de toekomst eruit? Wordt deze volledig digitaal, of blijft er nog ruimte voor gedrukte boeken, tijdschriften, etc.? Welke rol gaan sociale media spelen in relatie tot de digitale content en wat wordt de rol van e-books daarbij? Hoe wordt omgegaan met multiple carriers?
Het antwoord op deze vragen is bepalend voor de keuzes die nu gemaakt moeten worden met het oog op de ontwikkeling van het informatiemanagement in de nabije toekomst. Daarom vraagt Het Overleg een zestal (juridische) uitgevers, aan de hand van een stelling, te schetsen hoe de praktijk van de informatievoorziening er, volgens hen, over vier jaar zal uitzien en hoe zij daar in de komende jaren op gaan anticiperen.
De stelling luidt als volgt:

  • Over vier jaar willen advocaten op elk gewenst moment 24/7 kunnen beschikken over alle relevante informatie of stukken informatie, beschikbaar gesteld door de uitgever, op de wijze waarop de klant het wil en op een wijze waarbij de informatie zelf i.p.v de vorm of drager leidend is voor de prijs. De uitgever heeft geen begin van een idee hoe hij/zij hierop structureel innovatief zou moeten anticiperen. In het beste geval blijkt de uitgever papier 1:1 te vertalen naar het scherm.

Martijn van der Kaaij, namens GO Opleidingen als docent ook betrokken bij onze vorige sessies over contentintegratie, treedt op als dagvoorzitter en begeleidt de afsluitende forumdiscussie.

Datum sessie:   Dinsdag 18 januari 2011.
Tijdstip:    13.00 – ca. 17.00 uur, met aansluitend een borrel.
Locatie:   Nog nader te bepalen.

Aan deelname aan deze sessie zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan met een e-mail naar info@hetoverleg.org.

Oproep voor een geschikte locatie:

Voor deze sessie zoeken wij nog een locatie. Met het verzoek aan degene die de locatie beschikbaar stelt om tegelijk mee te willen helpen organiseren.
Kortom: wie biedt zich aan en organiseert mee? Reacties graag mailen aan mailadres info@hetoverleg.org.


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2021 Het Overleg