Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

BIJEENKOMST 17 februari 2004

Onderwerp: Toegankelijkheid van juridische bronnen: de laatste ontwikkelingen

Titel: Beschikbaar of toegankelijk?
Spreker: Evert de Pender, directeur Legal Intelligence
Downloads : Introductie (PDF, 32 KB) / Presentatie (PDF, 107 KB)

Grote aantallen juridische informatiebronnen zijn tegenwoordig beschikbaar in elektronische vorm. Deze juridische informatiediensten hebben echter verschillende interfaces. Als een gebruiker niet van te voren weet welk type informatiebron hij zoekt, zit er niets anders op dan de talrijke informatiediensten stuk voor stuk na te lopen. De vraag hoe informatie te ontsluiten wordt daardoor steeds urgenter. Immers, met de beschikbaarheid van informatie is de toegankelijkheid ervan nog niet gewaarborgd. Naast de juridische complicaties (op het gebied van auteursrecht en databankenrecht), zijn er tal van technische complicaties, waaronder het zoeken binnen een context .

Legal Intelligence is erop gericht zo veel mogelijk relevante elektronische juridische bronnen te ontsluiten via een enkele interface. De diversificatie van het dienstenaanbod die door de grote uitgevers wordt nagestreefd, maakt in de Legal Intelligence service plaats voor unificatie: één toegang voor verschillende typen bronnen in verschillende rechtsgebieden. Daarbij wordt in eerste instantie toegang geboden tot primair bronnenmateriaal: interne know-how, wetten, regelgeving en jurisprudentie op nationaal en Europees niveau. In de komende maanden wordt secundair bronnenmateriaal toegevoegd: annotaties, doctrine en commentaar bij wet- en regelgeving.

Een demonstratie van de Legal Intelligence applicatie vormt een onderdeel van de presentatie.

Titel: WWW of Wat, Wie, Waarom
Spreker: Dr. Erik van Mulligen, chief technology officer Collexis and assistant professor EUR-MC
Downloads : Presentatie (ZIP/Microsoft Web presentatie, 3761 KB)

Veel professionals zijn tegenwoordig afhankelijk van digitale informatie voor hun werkzaamheden. Deze informatie is veelal beschikbaar als ongestructureerde tekst, zoals webpagina's, PDF-bestanden, Word documenten of e-mails. Voor het vinden van de juiste informatie is men afhankelijk van een zoekmachine. Het is bekend dat de professionele gebruiker die geen informatiespecialist is, tegen een aantal beperkingen van de huidige generatie zoekmachines oploopt: het formuleren van een goede zoekopdracht en het gebruik van booleans is voor velen van hen lastig en de ondersteuning van specifiek taalgebruik of jargon is minimaal. Collexis probeert met haar omgeving ook deze professional te ondersteunen.

Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op hoe bepaalde (nieuwe) ontwikkelingen uit de information retrieval in Collexis ® gebruikt worden om een betere ondersteuning te leveren. Verder zal aan de hand van een aantal praktijktoepassingen diverse implementatiemogelijkheden van de technologie getoond worden, waarbij ondermeer de voordelen van fingerprints, taalonafhankelijkheid en de kracht van gecombineerd zoeken aan de orde komt.

Titel: Free text of gecontroleerd vocabulaire, een dilemma.
Spreker: Dr. Gerhard Riesthuis, Universitair Docent Universiteit van Amsterdam
Downloads : Presentatie (PDF, 49 KB)

Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw waart in de bibliotheek- en documentatiewereld de discussie rond of het ontsluiten van collecties op onderwerp met behulp van gecontroleerde vocabulaires wel nodig is. Onder gecontroleerde vocabulaires zijn in dit verband classificaties, trefwoordsystemen en thesauri te verstaan. In de eerste jaren was het argument vaak: men kan zoeken in bibliografieën en dan catalogi raadplegen om te zien waar het gevondene geschikbaar in. De laatste tien jaar is het argument meer: met free-text searching à la Google kan ik ook alles vinden.
De discussie wordt vanzelfsprekend mede gevoed door de hoge kosten van handmatige ontsluiting met behulp van gecontroleerde vocabulaires.

Het dilemma kan ook anders en meer zinvol geformuleerd worden: Gegeven het feit dat met vrije-tekst-zoeken, zelfs in die gevallen waarin alleen de titel beschikbaar is zoals in vele bibliotheekcatalogi, documenten gevonden worden wanneer men op onderwerp zoekt, in welke situaties zijn de extra kosten van het gebruik van gecontroleerde vocabulaires nog gerechtvaardigd?

In de presentatie zal ingegaan worden op argumenten die in deze discussie een rol spelen en getracht worden een antwoord op het dilemma te geven.


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2022 Het Overleg