Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

Verslag bijeenkomst 17 februari 2004

Onderwerp: Toegankelijkheid van juridische bronnen: de laatste ontwikkelingen

Bijdrage Elizabeth Bok

Alvorens we de komende uren nu dieper ingaan op de actuele en mogelijk toekomstige ontwikkelingen en is het aardig om als inleiding even stil te staan bij de snelle ontwikkelingen van de laatste jaren.

We schetsen u stapsgewijs (in heel grote stappen) als markeringpunten :

1.De opkomst van de databank ADW van Kluwer , waardoor het voor een ieder mogelijk werd de bij de wetgeving behorende nummering van kamerstukken snel te achterhalen.

Waren we daarvoor niet afhankelijk van een, ellendig bij te werken, losbladige blauwe set registerbanden en weer later - op zich al een hele verbetering de kwartaal en jaar-registers van de SDU. Of van een Staatsblad- aanduiding in de noot onderaan de pagina's van de zwarte Kluwer - banden Nederlandse Wetgeving.
Waarna het weer zaak was het Staatsblad erbij te halen om uit de marge naast de tekst van de nieuwe wet de bijbehorende kamerstuk-nummering op te diepen. Dan doken we weer in stoffige ordners of bakken waarin die kamerstukken minitieus bijgehouden werden.

En herinnert u zich het microfiche apparaat nog? Of staat dat ding nog gezellig achter in uw bibliotheek.....? Altijd aardig voor de vakantie foto-negatieven of is het fototoestel digitale camera geworden?

2.Enige jaren terug won de Sdu de aanbesteding van het wettenbestand van Kluwer . Kluwer ,die alle jaren tevoren de enige uitgever was die zo'n bestand bijhield in opdracht van het ministerie.
Dat gegeven luidde een omslag in .

3.Een omslag die mede in gang is gezet door de geboorte van de Nota Kohnstamm, waarin het streven tot uiting werd gebracht wetgeving en jurisprudentie transparanter en toegankelijker te maken voor de nederlandse burger.

4.Uit die Nota zijn geboren: www.overheid.nl en later www.rechtspraak.nl . Gratis toegankelijke informatieportalen waardoor in principe op een simpele wijze alle wetgeving en jurisprudentie op te diepen is.

Dat gegeven maakt het voor onze bekende uitgevers lastig maar ook bittere noodzaak nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te zetten. Waar eerst geld verdiend werd/wordt met kale informatie zal op de duur de nadruk meer en meer komen te liggen op more sofisticated producten . Inhoudelijk maar ook op de wijze waarop die producten geintegreerd/ bewerkt/toegankelijk zijn.

5..Voorlopers waren de legal office producten, groene series en de vakstudies on line .
Eerst nog op cd rom maar nu veelal bereikbaar via een portaal. Het Kluwer portaal. Aanvankelijk op maat gemaakt conform de wensen van de klant/het advocatenkantoor maar sinds deze zomer een standaard product.Nadeel daarvan is dat via dat portaal slechts publicaties van Kluwer toegankelijk zijn De SDU heeft na een recente korte vrijage met Kluwer besloten de JOR en JAR niet beschikbaar te stellen. Doodzonde, want juist deze bronnen zijn van groot belang voor de vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke praktijk. Enige stagnatie in die ontwikkeling van nieuwe producten mogen we momenteel wel constateren. Mede door het administratieve drama dat de aandacht van onze grote uitgever- hopelijk- vasthoudt, zien wij momenteel geen opzienbarende ontwikkelingen van die kant.

6. Laten we ook de thans zeer toegankelijke EG /EU bronnen niet vergeten mee te nemen in het rijtje van nieuwe ontwikkelingen.
Waren het niet gezellige cursussen daar in de Avenue de la Loi in Brussel. De belgische lunchuurtjes en het witbier in de kroeg waren hoogtepunten van de verder zeer taaie cursussen Celex. Twee dagen scholing in Mistral waren nodig voor het opdiepen van veel te laat in de databank geladen stukken. Ik herinner me nog de eerste CD rom met Eg bronnen van EPMS Ellis. Een opluchting was dat. Maar thans is er een fatastische website van de EU waar veel, heel veel zelfs gratis op is te vinden. Daarnaast fantastische databanken als Europmaat van de SDU.

7.En ook Opmaat, een prachtig product van de SDU, dat samen met de databank Adw naast het eerder genoemde gratis Overheid.nl een plaats op de markt heeft weten te veroveren.

8.Dat de geboorte en ontwikkeling van de gratis overheidsportalen, waardoor meer en meer gratis te vinden en te downloaden is , de grote uitgeverijen niet onberoerd laat valt ook af te leiden uit de terughoudendheid wellicht wel de weigering gebruik te maken van de landelijke jurisprudentie nummering, de LJN codering bestaande uit twee letters en 4 cijfers .

Vooralsnog wordt er namelijk door de uitgevers, met uitzondering van een paar moderne uitgevers van On line producten als JWB.nl en Fiscanet, alleen verwezen naar eigen bronnen. In een FD artikel begin vorig jaar hebben wij als Overleg onze verbazing hierover geuit.
Wat ons nog meer verbaasde en nog steeds verbaast , was en is het totale gebrek aan awareness hierover bij de advocatuur zelf.
Nog steeds gebruikt men zelf dat LJN nummer , een unieke codering, niet in zijn juridische betogen. Vaak blijkt men de nummering niet eens te kennen.
Ook waren er opvallend genoeg geen reacties te lezen vanuit de advocatuur noch in datzelfde FD noch in enig ander blad.

Juist die van uitgeverij onafhankelijke en unieke codering speelt een rol bij een fenomeen waarnaar door onze beroepsgroep, althans naar beweren... zeer verlangd wordt; het onafhankelijk portaal. Een portaal of zoeksysteem los van een vaste uitgeverij tot stand gebracht .

Juist daarover en over de bijbehorende nieuwe en bovenal verfrissende in zichten gaan we de komende uren praten.
Al te zeer gedomineerd door de bekende portaal-producten dienen we op zijn minst onze aandacht te geven aan nieuwe namen en gezichten.


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2023 Het Overleg