Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

BIJEENKOMSTEN 15 JUNI EN 16 NOVEMBER 2001

Bijeenkomst van het "Het Overleg", het platform voor bibliothecarissen, documentalisten en hoofden bidoc van advocaten- en notariskantoren en rechtsbijstandsverzekeraars in 2001:
 • Vrijdag 15 juni 2001 van 14.00 tot 18.00 uur bij Lovells (voorheen Ekelmans Den Hollander), Frederiksplein 42 te Amsterdam en
 • Vrijdag 16 november 2001 van 10.00 tot 16.00 uur bij Nauta Dutilh te Rotterdam.
  Voor de twee bijeenkomsten tezamen wordt een bijdrage van NLG 150,- per persoon gevraagd.

Thema: Een kwaliteitshandboek voor de juridische bibliotheek

Programma: 15 juni 2001

1. Overzicht van activiteiten van het bestuur van alle onderwerpen die dit eerste jaar van ons bestaan aan de orde zijn geweest
2. Een kwaliteitshandboek voor de juridische bibliotheek: introductie door Leo Kerklaan (ca. 1.5 uur)

 • Begrippenkader kwaliteitsbeheersing
 • Kwaliteitsbeheersing en bibliotheek
 • Het klassieke kwaliteitshandboek ('vastleggen processen')
 • Moderne kwaliteitshandboeken ('integratie met streefplan')
 • Enkele frameworks voor het schrijven van een eigen handboek.

Het verslag van deze bijeenkomst is hier beschikbaar.

16 november 2001

Een kwaliteitshandboek voor de juridische bibliotheek: workshop o.l.v. Leo Kerklaan (ca. 4 uur)

 • Korte introductie: elementen van het beschrijvingsproces
 • Vragen vooraf van deelnemers (bv. over keuze framework)
 • Aan de slag: bepalen eisen waaraan eigen handboek moet voldoen; + nabespreking
 • Daarna: framework detailleren voor eigen situatie; + nabespreking
 • Inventarisatie: hoe verder om handboek zelf te kunnen afronden
 • Vragenronde

Voor 'Het Overleg' verzorgde Leo Kerklaan, partner van Holland Consulting Group, in 2000 reeds een workshop 'het managen van de juridische bibliotheek'. Voortbouwend hierop komt in deze workshop een concreet instrument t.w. het kwaliteitshandboek aan de orde. In de workshop maakt u een ontwerp voor een eigen handboek, en zorgt u voor een eerste 'vulling' daarvan. U kunt het handboek dan zelf afmaken op de thuisbasis. Bij de kwaliteitbeheersing van een advocatenkantoor wordt de bibliotheek vaak vergeten of speelt hij slechts een ondergeschikte rol. De bibliotheek is echter vitaal voor de informatievoorziening en dient dus ook aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. Het kwaliteitshandboek van de bibliotheek brengt deze eisen in kaart en laat zien welke spelregels gehanteerd moeten worden om aan die eisen te voldoen. De grote valkuil hierbij is dat er dikke, bureacratische handboeken ontstaan. Kerklaan laat zien hoe dat vermeden kan worden.

Het belang van een kwaliteitshandboek voor een bibliotheek wordt manifester naarmate gewerkt wordt voor meerdere vestigingen, activiteiten moeten worden afgestemd met een wetenschappelijk bureau, er frequenter personeelswisselingen plaatsvinden, of medewerkers intern moeten worden opgeleid tot een professioneel niveau. Bibliotheken van kantoren die aan een eigen standaard moeten voldoen (bijvoorbeeld omdat zij deel uitmaken een internationale organisatie) of een externe standaard (bijvoorbeeld ISO-9001) kunnen eigenlijk niet zonder kwaliteitshandboek.

Literatuur: Kerklaan L.A.F.M. (1992), Certificatieplan MKB, Kluwer, Deventer
Kerklaan L.A.F.M. (1994), De cockpit van de organisatie,
De Dreu P.H. (2001), Het managementinstrument ISO 9000, Beaumont Quality Publications, Alphen aan de Rijn


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2021 Het Overleg