Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

VERSLAG BIJEENKOMST 26 MEI 2000

ontvangstAan deze eerste bijeenkomst werd deelgenomen door ruim 40 vertegenwoordigers van bibliotheken van advocaten- en notariskantoren vanuit het hele land. Met deze bijeenkomst werd de aftrap gegeven voor Het Overleg, een onafhankelijk discussieplatform ter verbetering en professionalisering van het beroep informatiespecialist werkzaam op het advocatenkantoor.

De deelnemerslijst, voorzien van email-adressen, is hier beschikbaar. Gebruik van deze gegevens is alleen toegestaan aan deelnemers aan Het Overleg, voor niet-commerciŽle doeleinden.

 

Na een kort welkomstwoord door Jeannette Soeters, bibliothecaris bij Trenitť Van Doorne, tevens gastvrouw, begon een inspirerende middag. Een middag, die zoals gebleken is uit de ingezonden evaluatieformulieren, zeker voor herhaling vatbaar is.

Inleiding Elizabeth BokHet werken voor advocaten stelt naast de algemene beroepsbekwaamheden hoge eisen aan de uitoefenaars van het vak. In een inleidende uiteenzetting gegeven door Elizabeth Bok, hoofd bibliotheek en documentatie van Caron & Stevens/Baker & McKenzie, kwamen deze eisen kort aan de orde. Getracht werd aan de hand van een enigszins gechargeerde schets van het vak bij het gehoor herkenning op te roepen. Tevens werd ingegaan op het vaak ontbreken van bekendheid met het vak informatiespecialist bij werkgevers/advocaten. Factoren als het imago van het vak, de afnemende kwaliteit van de opleidingen, de turbulente ontwikkelingen in de elektronische sfeer en niet in de laatste plaats de aard van de organisatie zijn omstandigheden waardoor er met name in deze werkomgeving steeds hogere eisen aan de informatiespecialist worden gesteld.

Na afloop van de inleiding werden enige discussiethema’s nader uitgewerkt in een vijftal kleinere workshops. Omdat iedereen op die wijze gelegenheid kreeg actief aan de discussie mee te doen, konden woordvoerders van de diverse groepjes na de pauze zeer gericht en duidelijk enige opvallende conclusies en aanbevelingen verwoorden. Daarbij begeleid door een tijdens de pauze door Mario Ubink, bibliothecaris bij Stibbe Simont Monahan Duhot, opgestelde PowerPoint-presentatie.

De spontaniteit en het enthousiasme waarmee men op de thema’s inging waren verrassend. Het niveau van de conclusies en aanbevelingen waar men letterlijk mee naar voren kwam evenzeer. Dit alhoewel er toch sprake is van een grote differentiatie in opleiding en persoonlijkheid.

De middag werd afgesloten met een goedverzorgde borrel. Aan de geanimeerde sfeer was duidelijk af te leiden dat er sprake was van een geslaagd initiatief.

Initiatiefnemers van Het Overleg zijn naast de bovengenoemde personen Mieke Steinberg van Houthoff Buruma en Erik van der Klugt van De Brauw Blackstone Westbroek.

In de volgende sessies van Het Overleg zal getracht worden nader in te gaan op bovengenoemde materie. Aanbevelingen en handreikingen in de vorm van instructie en lezingen zullen gedaan worden teneinde het functioneren van een afdeling bibliotheek en documentatie te verbeteren en te professionaliseren. Daarbij zal altijd gestreefd worden naar een actieve input van de deelnemers.

SAMENVATTING

Samenvattend valt te stellen dat een goede integratie van bibliotheek /documentatiedienstverlening in de organisatie van het advocatenkantoor niet vanzelfsprekend is. Een zich voortdurend positioneren blijft geboden. Verandering blijkt moeilijk.

Aan de orde komen:

  • het belang van goede PR, onder meer door een actieve opstelling, instructie, rondleiding
  • het nemen van initiatief tot (formeel en informeel) overleg met gebruikers
  • de wens naar korte lijnen; direct contact met de gebruikers
  • domeinkennis is -naast het hebben van een een up to date vakachtergrond- daarbij zeker van belang

EVALUATIE

Uit de wel zeer snel teruggezonden evaluatieformulieren is gebleken dat er belangstelling bestaat voor een OVERLEG in deze vorm. Men geeft te kennen twee tot drie maal jaarlijks samen te willen komen op een centrale lokatie. Opvallend gegeven is dat als mogelijke themata voor latere bijeenkomsten voornamelijk vakinhoudelijke onderwerpen werden genoemd. Een nieuw onderdeel van onze taakstelling: het zgn. webmastering werd meer dan eens genoemd. Men bleek bereid te zijn tot het storten van een vrijwillige bijdrage.

Van de inleiding door Elizabeth Bok en van de conclusies van de werkgroepen zijn de PowerPoint-presentaties beschikbaar.

Ook kunt u hier alle foto's bekijken die voor, tijdens en na de bijeenkomst zijn gemaakt.


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2024 Het Overleg