Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

Verslag “Contentintegratie voorbij: nieuwe wegen voor kennismanagement’

Verslag sessie ‘Contentintegratie voorbij: nieuwe wegen voor kennismanagement’

Op 17 januari organiseerde PAUC Overleg in samenwerking met GO Opleidingen de sessie ‘Contentintegratie voorbij: nieuwe wegen voor kennismanagement’. We waren hiervoor te gast bij SRK Rechtsbijstand, waar we werden verwelkomd door Piet Hein Porcelijn. De leiding van het programma was in handen van Martijn van der Kaaij, die door enkele gastdocenten terzijde werd gestaan. Na een algemene introductie door Martijn, behandelde Henk Zonneveld van de Universiteit van Utrecht de toegang tot content via open access. Tijdens een praktijkoefening in kleine werkgroepen, konden de deelnemers zelf ervaren dat via open content weliswaar veel informatie kosteloos beschikbaar is, maar dat deze dikwijls moeilijk te vinden is. Met name de gebrekkige toekenning van metadata is daar debet aan.

Hierop aansluitend ging Lian Wintermans van de Koninklijke Bibliotheek nader in op de functie en het gebruik van metadata bij het beheren en toegankelijk maken van informatie. In een workshop werden enkele voorbeelden van standaarden voor metadata door de deelnemers vergeleken, om aldus de kenmerkende verschillen te leren herkennen.

Na een goed verzorgde lunch gaven Jeannette Soeters en Paul Bartelings voorbeelden uit de praktijk van de wijze waarop advocaten naar informatie zoeken en welke bronnen daarbij gebruikt worden.
Martijn rondde de dag af met het thema ‘Kwaliteit en Veiligheid’. Open access doet een groter beroep op de eindgebruiker om zelf de kwaliteit van de informatie te beoordelen. Handvat voor het oordeel over kwaliteit en veiligheid is naast de juistheid van de data, ook de betrouwbaarheid van de leverancier van die data.

Met een borrel werd de dag afgesloten.
Het schema dat ten grondslag lag aan de cursus wordt door Martijn, Jeannette en Paul verder uitgewerkt tot een draaiboek, waarmee de deelnemers aan de cursus zelfstandig het geleerde in de praktijk kunnen brengen.


 


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2024 Het Overleg