Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

Verslag BORRELSESSIE PSL'S EN KENNISMANAGERS

De sessie die Stichting Het Overleg heeft georganiseerd voor psl’s van advocatenkantoren is heel goed bezocht, er was een man of 40 aanwezig. Voor de start van het programma waren reeds vele enthousiaste geluiden als “aha, jij ook hier” en “oh wat is dat lang geleden” te horen. Marion Fris heeft de bijeenkomst geopend en Jeannette Soeters heeft de enquête die vorig jaar onder de psl’s is uitgezet mondeling teruggekoppeld. De enquête is ook middels een artikel in Intellectueel Kapitaal (IK) teruggekoppeld. Aan het einde van de middag is het betreffende nummer aan de deelnemers uitgereikt. Twee psl’s van Pels Rijcken en twee psl’s van CMS Derks hebben hun praktijkervaringen verteld.
Marion heeft aan het begin gevraagd om vragen even tot het einde te bewaren, maar tijdens de laatste presentatie was de drang om vragen te stellen té groot, de goede sfeer en de behoefte aan het uitwisselen van ervaringen was duidelijk merkbaar. Aansluitend ontstond een leuke discussie. Er is open gediscussieerd waardoor iedereen aan bod kon komen. Na de discussie hebben de sprekers en het gastkantoor als dank voor hun bijdragen een lente-mandje en een Het Overleg paraplu ontvangen. Erik Bouwer van Essentials is met een fles Prosecco en een plu hartelijk bedankt voor zijn ondersteuning bij het schrijven van het artikel en voor het plaatsen ervan in IK. De borrel was heel geanimeerd, een enkeling had graag nog wat langer willen bijpraten en ervaringen willen uitwisselen en vond het erg jammer om te moeten vertrekken. Veel gehoord: dit moeten we vaker doen!

Tijdens deze sessie is een aantal opmerkelijke vragen en punten naar voren gekomen. Geconstateerd is dat de invulling van het takenpakket sterk afhankelijk is van de praktijk (praktijk gebruikt voor praktijkgroep, vakgroep, sectie) en van de persoon die de functie vervult. Gesproken is over de invulling vanuit de kant van de informatievoorziening en vanuit de vakinhoudelijke kant c.q. vanuit de zaken van de praktijk. Ook over de samenwerking met interne stafafdelingen, zoals Marketing, is van gedachten gewisseld.
De vraag is gesteld wat het verschil is tussen een informatiespecialist en een psl. En tussen een generalist en een specialist op een bepaald vakgebied. Wat is het verschil tussen een psl en een student-stagiair of zelfs advocaat-stagaire? Dit alles kan soms tot een spagaat leiden. De beschikbare middelen en de schaalgrootte van een kantoor lijken veel te bepalen. Het is meestal niet verplicht om declarabel werk te verrichten, maar het gebeurt wel.

Ook is naar voren gekomen wat het profiel van een psl zou moeten zijn. Waar wordt bij de werving van een psl op ingezet: wo rechten of hbo rechten? De psl vindt dat het handig is om advocaat geweest te zijn vanwege de domeinkennis en vanwege de kennis van de structuur van de informatievoorziening van de betreffende praktijk.
De rode lijn door alle verhalen heen is herkenbaar: eenduidig takenpakket, maar soms anders ingevuld, de functie wordt vervuld door juristen. Geconstateerd is dat de psl naast vakinhoudelijk werk vaak ook organisatorisch werk moet doen en soms ook werk dat een informatiespecialist/afdeling informatievoorziening kan doen; andersom moet de informatiespecialist ook iets van het vakinhoudelijke werk weten.

De functie psl wordt door steeds meer mensen vervuld. Vijf jaar geleden kwam een handje vol mensen naar de borrel die (destijds ook door Het Overleg) voor de psl’s was georganiseerd. Nu waren er bijna 40 aanwezigen die meer inzicht hebben (verworven) in wat de functie inhoudt. Daarbij is wel opmerkelijk dat de degenen die overstappen vanuit de advocatuur naar de functie van psl de overstap soms als een degradatie (een stapje terug) zien. Waarom wordt het niet als een nieuwe uitdaging gezien? In de UK is deze functie geheel erkend. Daar bestaan ook platforms voor psl’s waar zij elkaar ontmoeten. In Nederland wordt dat niet altijd zo gezien, het is geen sexy beroep.

Het Overleg is bereid om de psl’s te faciliteren om elkaar te ontmoeten, maar het is wel belangrijk dat de psl’s – en dat kan via de contact button op de website - thema’s aanleveren waarover zij geïnformeerd willen worden, c.q. elkaar over willen informeren en waarover zij willen discussiëren. Over een half jaar / jaar zien wij elkaar weer!

 


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2024 Het Overleg