Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

Verslag sessie Auteursrecht

Op donderdagmiddag 11 februari organiseerde Het Overleg een sessie over het auteursrecht. Deze keer was de locatie het kantoor Kennedy Van der Laan te Amsterdam dat ons zeer gastvrij heeft ontvangen. Arnoud Engelfriet, ICT-jurist gespecialiseerd in het internetrecht en partner van het juridisch adviesbureau ICTRecht verzorgde een interessante lezing over de diverse aspecten van het auteursrecht.
Eén van de redenen om deze sessie te organiseren was dat kenniswerkers tijdens veel van hun werkzaamheden niet altijd en volledig stilstaan bij de auteursrechtelijke implicaties van hun activiteiten. De behandeling van thema’s als; wat is auteursrecht, waarop rust auteursrecht, wie hebben auteursrecht?, maakte duidelijk dat het auteursrecht niet zo eenduidig is als het op het eerste gezicht soms lijkt te zijn. Dit leidde regelmatig tot interactie met de deelnemers aan de sessie. In het bijzonder ging Arnoud Engelfriet ook in op de implicaties die het auteursrecht heeft op en in de digitale omgeving. Het auteursrecht is oorspronkelijk gecreëerd voor de “fysieke” omgeving, maar is uiteraard ook toepasselijk in de digitale wereld. Daarbij mag de werking en wijze van toepasselijkheid vanuit de fysieke omgeving bepaald niet 1:1 vertaald worden naar de digitale omgeving. Wat wel mag met een fysieke kopie mag niet altijd met een digitale kopie.
Arnoud Engelfriet ging in zijn presentatie ook in op een aantal aan het auteursrecht verwante onderwerpen zoals het portretrecht, citaatrecht en databankenrecht. Na de uiteenzetting over wat bij wet geregeld is omtrent het auteursrecht, werd tot slot kort aangestipt wat in licentieovereenkomsten kan worden afgesproken.
Arnoud Engelfriet illustreerde zijn betoog met veel voorbeelden in powerpoint die zijn verhaal ondersteunden. Door deze creatieve wijze van presenteren te combineren met een levendig betoog wist Arnoud de toehoorders tot voorbij de toegemeten spreektijd stevig te boeien.
Uitgenodigd om tijdens de presentatie te reageren en vragen te stellen, was er tijdens de hele sessie volop ruimte voor interactiviteit tussen spreker en toehoorders.
De daardoor ontstane geanimeerde sfeer werd na de presentatie in informele sfeer voortgezet in het café van Kennedy Van der Laan, waar onder het genot van een drankje en een hapje uitgebreid gelegenheid was om na te praten en te netwerken. We kijken terug op een boeiende en leerzame bijeenkomst.

 


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2022 Het Overleg