Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

Homo Zappiens, digitale strategieën voor lerende organisaties

Op 17 april jl. vond bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag de, door de Stichting Het Overleg georganiseerde, bijeenkomst “Homo Zappiens” plaats, een lezing door Wim Veen (Hoogleraar Didactiek en Onderwijsontwikkeling aan de TU Delft).

De deelnemers verzamelden zich op de 13e verdieping van Pels Rijcken. Alwaar ze onder het genot van koffie en thee met iets lekkers en voorzien van een riant uitzicht op Den Haag van harte welkom werden geheten door Jeannette Soeters (bestuurslid van Het Overleg), Ingrid Duitemeijer (hoofd Bibliotheek), Marcel Abbringh (bestuurslid) van Pels Rijcken.

Wim Veen hield een presentatie over het concept van de zappende mens.
De ´zappende student´ is onderdeel van de e-generatie (Homo Zappiens) die opgroeit met technologie en daardoor anders leert dan al zijn voorgangers. Volgens presentator Wim Veen verschillen zij van de vorige generaties in een aantal ontwikkelde vaardigheden, waar het onderwijs zich op aan zal moeten passen. Kenmerkend van de e-generatie is de vaardigheid al zappende drie of vier programma´s tegelijkertijd te kunnen volgen en begrijpen (omgaan met discontinue informatie). Zij beschikken namelijk over inzicht van de structuur en/of systematiek in de opbouw van programma’s die dit mogelijk maakt. Verder ging de presentatie in op hoe de jeugd nu leert en welke vaardigheden zij nog meer hebben ontwikkeld. Naast het ‘zappen’ beheersen zij tevens de volgende vaardigheden:

  • Multitasking: aandacht verdelen over verschillende informatiebronnen tegelijk, dat volgens Veen van toepassing is in de toekomstige werkomgeving.

  • Iconische vaardigheden: het scherm scannen en daarbij  informatie beoordelen, niet alleen op basis van tekst, maar ook op die van andere signalen (kleur, vormen, symbolen, geluid en beweging).

  • Niet-lineair gedrag: kinderen zijn gewend beelden tot zich te nemen (en dus niet alleen lineaire teksten) en hebben daardoor de vaardigheid om onderzoekend (niet-lineair) informatie te scannen en toch de betekenis te bevatten.

  • Samenwerking: problemen samen met anderen oplossen, door beroep te doen op de (wereldwijde) virtuele community, waarbij het niet uitmaakt of ze iemand fysiek hebben ontmoet (Secondlife,  Warcraft).

De e-generatie leert van kleins af aan de regie te nemen over vele verschillende informatiestromen. Ouders realiseren zich misschien niet zo goed dat er fundamentele verschillen zijn tussen hun schooltijd en die van hun kinderen. Dit maakt het waarschijnlijk lastiger om het internet- en gamegebruik van de jeugd te begrijpen.

Tevens zal het onderwijs tegemoet moeten komen aan de behoeften van de e-generatie die nieuwe eisen stellen aan het onderwijs. Het zijn studerenden die hun leerproces zelf willen beheren en beheersen. Het  gebruik van ICT zal daarbij een grote rol spelen. Gevolg is dat de nieuwe generatie zich niet meer in de traditionele schoolbanken ontwikkelt, maar zich op een manier ontwikkelt die past bij de huidige overvloed aan kennis, informatie en interactie, en dit toepast in het bedrijfsleven.
De inspirerende presentatie van Wim Veen werd afgesloten met een dankwoord van Paul Bartelings (voorzitter van Het Overleg). Tijdens de afsluitende borrel was er nog volop gelegenheid om Wim Veen te spreken en vragen te stellen, waarvan menigeen nog even gebruik maakte. Kortom, een gezellige en leerzame middag.

Ananda Chiffrun, 3e jaars HBO-rechten student;  stagiaire bij Simmons & Simmons
Marion Fris, secretaris bestuur Stichting Het Overleg

 

 

 


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2022 Het Overleg