Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

Praktijktraining Contentintegratie - 11 oktober 2007

Op 11 oktober jl. vond bij Ekelmans en Meijer Advocaten te Den Haag, het derde evenement plaats in de door de Stichting Het Overleg en GO Opleidingen georganiseerde serie ‘contentintegratie voor advocaten’.
Tijdens de eerste sessie (14 december 2006) stonden nut, noodzaak en mogelijkheden van contentintegratie voor advocaten centraal. Naar aanleiding van deze sessie schreven de (in)leiders, Stef Verf en Martijn van der Kaaij, een artikel dat elders op deze website te vinden is.
De tweede sessie (16 februari 2007) bood leveranciers van contentintegratie-oplossingen gelegenheid om hun producten en kennis ten toon te spreiden.

Uit de opkomst en de reacties achteraf bleek duidelijk dat er veel behoefte is aan informatie over contentintegratie. Een aantal deelnemers gaf aan, dat men verder wilde: na de theorie en de productpresentaties wilde men praktische handvatten om van start te kunnen gaan met contentintegratie in de eigen organisatie. Zo werd het idee voor de ‘praktijktraining contentintegratie’ geboren.

Op 11 oktober jl. verzamelden de deelnemers aan de praktijktraining zich in Den Haag. Alwaar ze met een heerlijke lunch werden ontvangen en van harte welkom werden geheten door Jeannette Soeters (bestuurslid Het Overleg), Martijn van der Kaaij (adviseur, ontwikkelaar en trainer op het gebied van ICT en onder meer werkzaam als docent voor GO Opleidingen), Annette Herbermann (hoofd kenniscentrum) en Karel Hiebendaal (partner) van Ekelmans en Meijer.

Na een terugblik aan de hand van bovengenoemd artikel gaf Martijn van der Kaaij een inleiding over de gangbare fasering systeemontwikkeling en de opzet van een plan van aanpak.
In een korte pauze konden de deelnemers onder het genot van een kop koffie of thee met een heerlijk stukje taart prachtig gedecoreerd met de toepasselijke tekst “contentintegratie”, even de gedachten verzetten. Voor sommigen bood dit de ruimte om de opgedane informatie nog eens in kleiner verband te bespreken, of een kijkje te nemen in de mooie bibliotheek van Ekelmans en Meijer.

Gewapend met deze kennis ging men vervolgens in groepen aan de slag. Met behulp van de overige groepsleden moest elke deelnemer om te beginnen bepalen, in welke fase contentintegratie zich in de eigen organisatie zich op dit moment bevindt, en vervolgens de contouren van een plan van aanpak schetsen.
In de groepen werd flink gebrainstormd over het onderwerp contentintegratie en werden al discussierend aandachtspunten en praktische tips met elkaar gedeeld.

Na een plenair overzicht van de stand van zaken en een afsluitende borrel in de kantoorkroeg gingen de deelnemers naar huis met de opdracht om aan hun eigen plan van aanpak verder te werken. Martijn zal daarbij langs elektronische weg ondersteuning verlenen.

De deelnemers aan de training bevinden zich in zeer verschillende stadia als het gaat om de toepassing van contentintegratie in de eigen organisatie. Op basis van datgene wat op 11 oktober bleek, is Martijn er echter van overtuigd dat zij allemaal flinke stappen voorwaarts kunnen zetten door nu met een plan van aanpak te komen.

 

 

 


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2023 Het Overleg