Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

Impressie rondetafelgesprek Het Overleg

Op 22 september jl. heeft de Stichting Het Overleg bij Nauta Dutilh in Amsterdam een rondetafelgesprek georganiseerd. Het doel was om te evalueren hoe de afgelopen vijf jaren zijn verlopen en om de toekomst te verkennen.

Onder leiding van Joop Veenis van Proven Partners (www.provenpartners.nl) hebben twaalf deelnemers een ochtend “gewerkt”. Na een verkenningsrondje, heeft Joop, aan de hand van de resultaten van de eerder verstuurde enquête, de deelnemers gevraagd de hoofddoelen van Het Overleg, te verwoorden. Aan de hand van zgn. “geeltjes” is aangegeven wat de succesfactoren van Het Overleg kunnen zijn.

De volgende vier doelen kwamen naar voren:

 1. netwerkfunctie,
 2. persoonlijke ontwikkeling,
 3. vakkennis,
 4. kennisfunctie Het Overleg.

Vervolgens zijn de doelen/subdoelen en inspanningen uitgewerkt.

De volgende subdoelen kwamen naar voren:

 1. publiciteit
 2. activiteit
 3. reflectie
 4. financiële stabiliteit.

De belangrijkste inspanningen zijn:

 1. communicatie
 2. netwerkmogelijkheid
 3. interactiviteit.

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden is dat men een combinatie van het verkrijgen van vakinhoudelijke kennis en netwerken het meest belangrijk vindt. De leuze is: “leren en socialiseren”. Wat ook duidelijk naar voren kwam is dat men graag betrokken wilde worden bij het organiseren van activiteiten.

Deze ochtend heeft het bestuur van Het Overleg vele handvaten en ideeën voor bijeenkomsten/activiteiten gegeven waarmee aan de slag gegaan kan worden. Kortom: de ochtend was bijzonder geslaagd en het bestuur wil iedereen daar aanwezig hartelijk bedanken voor de waardevolle input.


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2022 Het Overleg