Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

Verslag cursus Inleiding fiscaal recht
sessie 26 mei 2005 bij Baker & McKenzie onder leiding van J.W. de Tombe

Verslag cursus Inleiding fiscaal recht

Terwijl de mensen zich laafden in de lentezon op de vele terrassen die Amsterdam rijk is, fêteerde Baker & McKenzie een aantal genodigden op wat later bleek een smakelijke middag. De diversiteit van cursussen die Het Overleg organiseert verdient mijns inziens lof, want ze beogen het brede spectrum die de documentaire wereld rijk is, te bedienen. Ditmaal mochten de deelnemers uit ‘het veld’ ruiken aan belastingrecht.

Gastspreker van mr J.W. de Tombe, als advocaat verbonden aan eerder genoemd kantoor en tevens docent aan de Universiteit van Leiden, was uitgenodigd om een en ander uiteen te zetten.

Als men een land moet beoordelen aan de hand van zijn belastingregels, dan is Nederland redelijk ingewikkeld, maar het pleit voor mr de Tombe de stof op een ludieke en heldere manier te presenteren. De thema’s werden beperkt tot vennootschaps-, inkomsten-, loon- en omzetbelasting. Zo viel op te maken dat de loon- en omzetbelasting goed zijn voor zo’n 45% van de totale inkomsten van het rijk, dat ruwweg 110 miljard euro bedraagt

Puntsgewijs kwamen de kenmerken van de belastingonderdelen over het voetlicht, gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk, zoals de Vpb 2007, een plan van de overheid om het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven te verbeteren. Ook schroomde de Tombe niet om zijn verhaal te verluchtigen (denk aan Middeleeuwse manuscripten) met een aantal cases uit zijn praktijk. Op deze manier bemerkt men eigenlijk dat de fiscaliteiten van wezenlijk belang zijn.

Als bibliothecaris bij Schaap & Partners, een middelgroot kantoor, met zo’n 40 juristen, was ik zeker gebaat bij het gebodene. Met name vanuit het notariaat en de vennootschapspraktijk komen vragen met een fiscale achtergrond. Door de Inleiding Fiscaal Recht kun je je weg beter vinden en zodoende je interne klanten beter helpen.

Erwin van Dijke
Schaap & Partners, Rotterdam

Introductie in het Belastingrecht

Een introductie belastingrecht kan overbodig lijken voor de kennismanager van een kantoor dat zich niet bezighoudt met belastingrecht. Toch was juist het ontbreken van enige specialisatie binnen ons kantoor op het terrein van het fiscaal recht reden om de cursus ‘Introductie in het belastingrecht’ van Het Overleg bij te wonen.

Van Veen Advocaten telt momenteel 17 advocaten en heeft geen accountants, notarissen of fiscalisten in dienst. Vanwege de vereiste specialistische kennis worden geen zaken aangenomen op het terrein van het fiscaal recht. Toch worden onze advocaten ook geconfronteerd met vragen over het belastingrecht. Elk rechtsgebied heeft immers wel raakvlakken met het belastingrecht, zoals bijvoorbeeld onlangs bleek bij de invoering van een loonheffing bij gouden handdrukken. Om de gevolgen van dergelijke maatregelen te kunnen beoordelen wordt onder andere een beroep gedaan op de bibliotheek voor de vereiste informatie.

Juist wanneer de kennis over het belastingrecht binnen het kantoor beperkt is, wordt van de kennismanager verwacht dat hij in staat is samen met de advocaat de voorliggende problematiek te vertalen in een informatievraag. Dit vereist wel dat de kennismanager beschikt over enige basiskennis van het belastingrecht. Omdat ik besefte dat het mij aan deze basiskennis ontbrak, besloot ik de door mr. J.W. de Tombe verzorgde ‘Introductie in het belastingrecht’ te bezoeken.

Door het begrip belasting nader te definiëren verhelderde hij de diverse functies van belastingen. Na een uiteenzetting over een aantal verschillende soorten belastingen ging hij in op de invorderingsprocedure en de eventuele rechtsgang die daarvan het gevolg kan zijn. Aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden slaagde mr. de Tombe er in een goed overzicht te schetsen van een rechtsgebied dat minder saai blijkt te zijn dan het op het eerste gezicht lijkt.

Dankzij deze introductie verwacht ik de advocaten beter te kunnen helpen bij hun zoektocht naar informatie. Het antwoord op hun vragen zal ik ook na deze cursus niet uit mijn mouw schudden, maar deze introductie stelt me wel beter in staat gericht naar een antwoord te zoeken. Bovendien helpt enig inzicht in de grote lijnen van dit rechtsgebied bij het samenstellen van een evenwichtige basiscollectie waarmee een advocaat een eerste ingang in deze specialistische materie kan vinden.

Aanvankelijk had een door mij te volgen cursus belastingrecht geen hoge prioriteit bij onze organisatie. Maar terugkijkend op de cursus, denk ik dat ook het kantoor Van Veen Advocaten wel degelijk voordeel kan hebben van de door mr. de Tombe verzorgde introductie belastingrecht.

Peter van Gaal
Van Veen Advocaten, Ede

 


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2024 Het Overleg