Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

Verslag rondetafelgesprek 13 november 2003

RONDETAFELGESPREK BIJ HOUTHOFF BURUMA OVER OPLEIDEN

Op uitnodiging van het bestuur van Het Overleg heeft op 13 november j.l een rondetafelgesprek plaatsgevonden met een aantal vakgenoten over opleiding cq. permanente educatie. Het doel van dit gesprek was erop gericht te onderzoeken welke opleidingsbehoefte er bestaat in onze beroepsgroep voor de verschillende functieniveau's.

Een van de meest opmerkelijke conclusies van dit gesprek was wel het besef dat de beroepsgroep waarin wij werkzaam zijn onvoldoende besef heeft van de vakinhoudelijke kwaliteiten van de medewerkers van het Informatiecentrum/de bibliotheek. De skills en de kennis van de informatiespecialist worden onvoldoende benut en worden zeker onvoldoende aangeboden! Ook door de informatiespecialisten zelf…

Willen wij verandering brengen in deze situatie zullen wij ons moeten blijven ontwikkelen. Inzicht in onze eigen scholingsbehoefte is hiervoor een voorwaarde. Hier kan Het Overleg een rol spelen door onder andere op de website meer informatie aan te bieden over opleidingseisen en functieniveau's. Tevens zal op de website aandacht geschonken worden aan aanbieders van aanvullende trainingen en cursussen.

De rode draad door het rondetafelgesprek was het eigen organisatieaanbod versus de organisatievraag en de discrepantie hiertussen in de praktijk. Met andere woorden: strookt het pakket aan dienstverlening (waarbij ook de skills en vaardigheden van de medewerkers) dat door het Informatiecentrum wordt aangeboden met de wensen die de eindgebruikers hebben. Wat zijn de instrumenten die hiervoor ingezet kunnen worden en worden deze voldoende benut.

Wordt het hoge HBO niveau van de informatiespecialisten voldoende ingezet, ook door de organisatie? Is aanvullende training in managementvaardigheden noodzakelijk voor interne doorstroming naar een staffunctie? Wordt voldoende afstemming gezocht met het primaire proces voor invulling van structureel kennismanagement beleid? Wordt voldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot profilering als vakspecialist zowel intern als extern (publicaties in eigen vakbladen zowel als in juridische vakbladen). Wordt voldoende gebruik gemaakt van interne management informatie op het gebied van budgetbeheer, HRM, marketing enz.

Zomaar een aantal vragen die, middels een aantal stellingen, afgevuurd werden op en door de deelnemers. Soms werd hierover op een abstracte wijze gediscussieerd maar te vaak nog vanuit de eigen werkomgeving. Ook dat is iets wat wij moeten leren…

De eindconclusie naar aanleiding van dit rondetafelgesprek is dan ook dat Het Overleg, naast de plenaire sessies, cursussen op maat wil gaan aanbieden. Deze zullen zowel gericht zijn op de ervaren als op de minder ervaren medewerkers maar ook op de verschillende functieniveau's zoals medewerkers, informatiespecialisten, stafhoofden en kennismanagers.

Kortom een zeer verhelderende middag die werd afgesloten met een gezellige borrel bij Houthoff Buruma in Amsterdam die de middag als gastkantoor had georganiseerd.Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2022 Het Overleg