Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

BIJEENKOMST 15 NOVEMBER 2002

Kennismanagement

Aan de slag met kennismanagement

De najaarbijeenkomst van Het Overleg is gewijd aan de praktische toepassing van kennismanagement in de juridische adviespraktijk. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst is veel aandacht besteed aan de theorie van kennismanagement. Deze vervolgbijeenkomst heeft als doel om de deelnemers te helpen op hun eigen kantoor praktisch met kennismanagement aan de slag te gaan. De gehele opzet is erop gericht om voor alle deelnemers individueel een zo groot mogelijk rendement uit de dag te halen. Aan het eind van de dag heeft iedere deelnemer:

 • inzicht in de toestand van de eigen kennisorganisatie,
 • shortlist van kansen en speerpunten voor de eigen organisatie,
 • een plan voor acties met betrekking tot Kennismanagement in de eigen organisatie en
 • een netwerk van personen die met vergelijkbare onderwerpen bezig zijn.

Enquête

De bijeenkomst heeft vanwege het praktische doel een interactieve opzet. In workshops kunnen de deelnemers antwoord krijgen op kwesties en problemen die ze zelf aandragen. De bijeenkomst begeleid door professionele kennismanagement adviseurs van KPMG en van Squarewise. Om de workshops toe te spitsen op de wensen en vragen van de deelnemers wordt vooraf een enquête gehouden.

Live benchmarking

De najaarsbijeenkomst begint met een rapportage van de enquêteresultaten. Daarbij worden de meest dringende en actuele kwesties rond kennismanagement bij de deelnemende kantoren gepresenteerd. De deelnemers kunnen de kennismanagementpraktijk van hun eigen kantoor vergelijken met de prestaties van branchegenoten op het gebied van:

 • inzet van middelen,
 • verantwoordelijkheden en organisatie,
 • kennisbronnen en
 • ICT oplossingen.

Deze benchmark maakt het mogelijk om individueel vervolgstappen te plannen en te leren van voorbeelden.

Workshops

De deelnemers worden vervolgens in groepen ingedeeld op basis van de onderwerpen die ze zelf hebben aangedragen. Onder begeleiding wordt in deze groepen gewerkt aan gemeenschappelijke kennismanagement thema’s. De workshops worden begeleid door adviseurs van KPMG en van Squarewise die:

 • helpen om gemeenschappelijke vragen te identificeren,
 • suggesties doen voor mogelijke oplossingen,
 • best practices helpen te identificeren en
 • stappenplannen voor verandertrajecten aandragen.

Plenaire bespreking resultaten workshops

De resultaten van de workshops worden door de deelnemers terug gerapporteerd aan de groep als geheel. Deze presentaties worden gebruikt als aanleiding voor een plenair debat over de implementatie van kennismanagement in de juridische adviespraktijk.

Kennismanagement community

Om te zorgen dat de resultaten van de workshops behouden blijven, wordt aan het slot van de bijeenkomst een virtuele community voor Het Overleg geïntroduceerd. Dit is een internettoepassing waarmee de deelnemers onderling kunnen blijven communiceren om elkaar te consulteren en op de hoogte te houden van ervaringen en ontwikkelingen.


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2023 Het Overleg