Stichting Het Overleg Dutch Law Firm Librarians  
     
Het Overleg

Doorzoek deze site met
   
Home Bijeenkomsten Agenda Publicaties Beroeps informatie Links Prikbord Contact

KNOW-HOW: ELEKTRONISCHE INVOER

INLEIDING

In dit procedureboek is uitgebreid beschreven hoe de elektronische invoer van know-how dient plaats te vinden. Achtereenvolgens komen aan de orde:

A. Invoer elektronisch document (nieuwe titelbeschrijving);
B. Invoer papieren document (nieuwe titelbeschrijving en toevoegen exemplaar);
C. Invoer van twee of meer elektronische documenten onder één titel;
D. Invoer van twee of meer papieren documenten onder één titel;
E. Verwijderen van ingevoerde titelbeschrijving/exemplaargegevens.

In bijlage 1 is een verkorte versie opgenomen van de regels titelbeschrijving en exemplaargegevens.

Bij het invoeren van een nieuwe titel (nieuw document) dient altijd te worden gecheckt of een vergelijkbare titel niet al eerder is ingevoerd. Wellicht dat het nieuw in te voeren document dient ter vervanging van een ouder document. In dat geval dient het oudere exemplaar te worden verwijderd. Bovendien kunnen de descriptoren (trefwoorden) worden vergeleken en het signatuur (vindplaats) worden gecontroleerd.

Elektronische documenten moeten, voordat zij kunnen worden ingevoerd, worden opgeslagen in (de betreffende subdirectory van) de apart gereserveerde directory. Om deze directory te benaderen dienen de volgende stappen te worden gezet:

Op bureaublad "netwetwerkomgeving" kiezen. Etc.


Wilt u hier ook uw logo met hyperlink naar uw site? Laat het ons weten.

 

   
     

© 2001-2021 Het Overleg